PONOVLJENI JAVNI  POZIV    ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2551/1  od  06.09.2021.god.