Projekat ePATH

Naziv projekta i akronim: Endemic pathway – ePATH

Opis projekta: Projekat “Endemic pathway – ePATH” je odobren za finansiranje na II Pozivu za predloge projekata u okviru trilateralnog “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020” s ciljem jačanja i diverzifikacije turističke ponude kroz prekograničnu saradnju i poboljšanje upravljanja i održivog korišćenja kulturne i prirodne baštine. Glavni cilj ovog projekta je kreiranje zajedničke turističke ponude u 3 zaštićena područja, u kojima žive mnoge rijetke i endemske vrste flore i faune, kroz promociju prirodnih i kulturnih vrijednosti: Park prirode “Hutovo blato” u Čapljini (BIH), Botanička bašta "Kotišina" u Makarskoj (HR) i Posebni rezervat prirode "Tivatska solila" u Tivtu (CG).

Projektne aktivnosti će biti usmjerene na formiranje i promociju zajedničke turističke ponude “Endemske staze” u sva tri rezervata prirode, organizaciju grupnih posjeta, kampova za posmatranje ptica, takmičenja za posjetioce, radionica za djecu školskog uzrasta kao i na razvoj aplikacije za mobilne telefone, izradu promotivnog materijala i sl. Projekat će doprinijeti poboljšanju niza turističkih objekata koji podržavaju osjetljive ekosisteme, stvaranju zajedničke tematske staze posvećene endemskim vrstama i promovisanju očuvanja i uvažavanja prirodne baštine.

  • Ukupan budžet projekta: 1.540.375,03 €
  • Iznos sufinansiranja EU: 1.309.319,00 € 
  • Trajanje projekta: 01.11.2020 – 31.10.2022 
  • Prioritetna osa 3: Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog nasleđa 

Projektni partneri:

Vodeći partner projekta - Javno preduzeće “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina (BIH): odgovoran je za cjelokupno upravljanje projektom i za obezbjeđivanje efikasne realizacije aktivnosti u zaštićenom području Hutovog blata. Park prirode Hutovo blato proglašen je Ramsarskom močvarom od međunarodnog značaja od 2001. godine. Ova mediteranska močvara je važna sa ornitološkog, ekološkog i turističkog stanovišta i smatra se jednim od najvećih područja ptica selica u Evropi. Vodeći partner koordinira uređenje i opremanje pratećih turističkih objekata u parku (1 centar za posjetioce, 2 osmatračnice za ptice, 1 platforma odnosno vidikovac za posmatranje, 1 tematska staza, 1 pristupna staza za posjetioce, 1 adrenalinski park i 1 pristanište za čamce) i organizuje niz atraktivnih edukativnih i rekreativnih događaja posvećenih očuvanju i promociji endemskih vrsta. 

Projektni partner 2 - Makarski komunalac d.o.o. (HR): koordinira projektne aktivnosti na hrvatskom dijelu projektnog područja. Botanička bašta Kotišina nalazi se na obalnim padinama planine Biokovo iznad sela Kotišina i sastavni je dio Parka prirode Biokovo. Projektni partner 2 podržava izgradnju planinarskih i poučnih staza koje vode kroz baštu gdje posjetioci mogu vidjeti više od 300 biljnih vrsta, od kojih su neke rijetke ili ugrožene. Partner je takođe zadužen za organizaciju rekreativnih i edukativnih događaja za podizanje svijesti o bogatstvu prirodnog nasleđa među različitim ciljnim grupama.

Projektni partner 3 - Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (CG): koordinira projektne aktivnosti u Posebnom rezervatu prirode Tivatska solila. Područje Solila je zaštićeno od 2008. godine radi očuvanja rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Posebni rezervat prirode Tivatska solila međunarodno je važno stanište za više od 114 vrsta ptica i brojne vrste gmizavaca, vodozemaca i malih sisara. Projektni partner 3 odgovoran je za postavljanje i opremanje multifunkcionalnog interpretacijskog centra na području Solila radi unapređenja iskustva posjetilaca i promocije odgovornog korišćenja prirodnih resursa. 

Program finansiranja: Projekat se realizuje u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014 2020, i sufinansiran je sredstvima ERDF i IPA II fondova Evropske unije.

Web stranica Programa: Više informacija možete pronaći na web stranici ePATH projekta https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/project/epath/, koja se nalazi na zvaničnoj web stranici INTERREG IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora Programa: www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Izjava o odgovornosti: Sadržaj podstranice je isključiva odgovornost projektnog partnera Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.”