Projekat PORTODIMARE

O projektu:

Projekat PORTODIMARE (GeoPORtal of TOols & Data for sustainable Management of coAstal and maRine Environment - Geoportal alatki i podataka za održivo upravljanje životnom sredinom obale i mora) ima za cilj kreiranje zajedničke platforme (Geoportala) za podatke, informacije i alatke fokusirane na obalno i morsko područje Jadransko-Jonske regije, integrišući postojeće baze podataka, portale i alatke razvijene u prethodnim projektima finansiranim od strane EU (SHAPE, ADRIPLAN i sl.). Aktivnosti projekta će biti realizovane u periodu od 2 godine i biće usmjerene na stvaranje jedinstvenog virtuelnog prostora (Geoportala) gdje će većina raspoloživog znanja i resursa o obalnom i morskom prostoru u Jadransko-Jonskom regionu biti dostupna za donosioce odluka, naučne i stručne institucije i sve druge zainteresovane. Projektne aktivnosti treba da obezbijede jačanje transnacionalne saradnje i sinergije kao i da podstaknu dugogodišnju komunikaciju za koordinirano, zajedničko i održivo upravljanje obalnim i morskim prostorom u Jadransko-Jonskom regionu.

Glavni rezultat projekta je dizajniranje i impelmentacija Geoportala - trajno otvorene platforme koja omogućava pristup svim informacijama, podacima i alatkama koje su neophodne i relevantne za održivi razvoj i strateško planiranje obalnog i morskog prostora u Jadransko-Jonskom regionu.


Projektni partneri:

U projektu učestvuje 11 partnera iz 6 zemalja (Italija, Grčka, Slovenija, Crna Gora, Hrvatska i Bosna i Hercegovina).


Vodeći partner 1 – Emilia-Romagna Region, Directorate General for Territory and Environment Protection, Italija

Partner 2 – CORILA – Consortium for Managing Research Activities in the Venice Lagoon, Italija

Partner 3 – Regionalni Razvojni Centar Koper, Slovenija

Partner 4 – Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija, Hrvatska

Partner 5 – Hellenic Centre for Marine Research, Grčka

Partner 6 – Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Hrvatska

Partner 7 – Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, 

Partner 8 – Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo, BIH

Partner 9 – REGIONE PUGLIA- Department of Civil protection, Italija

Partner 10 – Regione Abruzzo, Italija

Partner 11 – Regione Veneto – Soil Protection Directorate – Integrated Water Service and Water Protection Unit, Italija


Trajanje projekta: Februar 2018 – Januar 2020

Specifični program finansiranja: Interreg V B 2014-2020: Adriatic-Ionian Programme – ADRION, kofinansiran od strane Evropske Unije. 

Ukupan budžet projekta:  1,581,219 €

Websajt projekta:  Više informacija možete pronaći na web stranici PORTODIMARE projekta koja se nalazi na zvaničnom web sajtu ADRION Programa: http://www.adrioninterreg.eu/.