Projekat WELCOME

O projektu:

Projekat “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability through reuse of Marine littEr - Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, usmjeren je na održivo upravljanje otpadom iz mora kao i na jačanje prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore a sve to u cilju rješavanja problema otpada iz mora koji je poslednjih godina sve izraženiji na ovom području. Aktivnosti ovog projekta će biti usmjerene na uklanjanje otpada sa plaža, praćenje stanja i selektovanje otpada, obnavljanje i ograđivanje dina korišćenjem drvenog otpada sakupljenog sa plaža i izradu Prekograničnog plana upravljanja otpadom iz mora koji treba da doprinese uspostavljanju održivog i dugotrajnog sistema upravljanja otpadom iz mora. 

Glavni cilj projekta WELCOME je podrška dugoročnom upravljanju otpadom iz mora kroz razvoj smjernica, testiranje meke metode za konsolidaciju obalnih dina koristeći drveni otpad iz mora i povećanje svijesti javnosti o održivom razvoju. 

Glavni rezultati projekta je uspostavljanje integrisanih inicijativa u oblasti prevencije priobalnog ekološkog rizika i zaštite biodiverziteta, stvaranje održivog lanca vrijednosti zasnovanog na ponovnom korištenju otpada iz mora od strane umjetnika i arhitekata koji će dizajnirati obalne anti-erozione sisteme te razvoj zajedničkih planova za poboljšanje i očuvanje vodenih pejzaža.


Projektni partneri:

U projektu učestvuje 6 partnera iz 3 zemlje – Italije, Albanije i Crne Gore. 

Vodeći partner 1 – National Interuniversity Consortium for Marine Sciences (CoNISMa), Italija 

Partner 2 – Municipality of Lecce (ML), Italija

Partner 3 – National Coastline Agency (NCA), Albanija

Partner 4 – University of Tirana -Faculty of Geology and Mining (F.GJ.M.), Albanija

Partner 5 – Public enterprise for coastal zone management of Montenegro (JPMDCG), CG

Partner 6 – University of Montenegro - Institute of marine biology (UNIME), CG

Pridruženi partner 7 – Eco Partners for Sustainable Development (ECOP), Albanija 


Trajanje projekta: April 2018 – April 2020

Specifični program finansiranja: Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme, kofinansiran od strane Evropske Unije.

Ukupan budžet projekta:  909 249.32€

Websajt projekta: Više informacija možete pronaći na web stranici WELCOME projekta koja se nalazi na zvaničnom web sajtu Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora Program: https://www.italy-albania-montenegro.eu.