Zaštićena područja

U skladu sa članom 55 Zakona o zaštiti prirode (Sl. list CG 54/16 i 18/19), zaštićenim područjima u zoni morskog dobra upravlja Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.