Svečano otvaranje šetališta na Jazu

Svečano otvaranje šetališta na Jazu

"Realizovali smo važan infrastukturni projekat za opštinu Budva koji će dodatno unaprijediti turističku ponudu crnogorskog primorja. Kao što ste već upoznati, prilikom dolaska novog rukovodstva Javno preduzeće “Morsko dobro” je kroz umanjenje tekuće potrošnje stvorilo uslove za realizaciju niza kapitalnih projekata tokom 2022. godine koji će unaprijediti stanje duž cijele obale.Vrijednost samog projekta ”Rekonstrukcija šetališta  na Jazu II faza“ je iznosila oko 215.000 eura i želio bih da naglasim da smo kroz prvu fazu uspjeli da uredimo pozadinu plaže Jaz koja je na reprezentativnom nivou.Svjesni smo da turizam, kao jedna od najvažnijih privrednih grana države zahtjeva kontinuiranu brigu i ulaganje u zoni morske obale, stoga smo u saradnji kako sa Opštinom Budva, tako i sa ostalim primorskim opštinama koncipirali i započeli značajne kapitalne projekte. Takođe, očekujemo u narednih 10 dana realizaciju projekta “Parterno uređenje rive Pržno”,izjavio je direktor Javnog preduzeća“Morsko dobro “ Mladen Mikijelj.
Rukovodilac Službe za uređenje i izgradnju Javnog preduzeća “Morsko dobro” Vukašin Mijatović je izjavio da plaža Jaz zaslužuje ovaj važan projekat koje je Javno preduzeće realizovalo u relativno kratkom roku .”Ovo je samo jedan od niza projekata koji su predviđeni budžetom, ne samo na teritoriiji Budvanske rivijere, već duž cijele crnogorske obale. Istakao bih da su projekti koji su predviđeni za 2022.godinu od velikog značaja i veći dio projekata ne uključuje samo sanacione projekte, već se radi o velikim kapitalnim investcijama”, istakao je on.
Predsjednik Mjesne zajednice Jaz Aleksandar Nikolić je izrazio zahvalnost Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore što je prepoznalo ovaj projekat kao jedan od prioritetnih, a koji će značajno doprinijeti ugođaj brojnim mještanima i turistima. 
Pored direktora JP “Morsko dobro”, rukovodioca Službe za uređenje i izgradnju svečanom otvaranju su prisustvovali predsjednik Upravnog odbora “Morsko dobro” Blažo Rađenović, pomoćnik direktora Nikola Rađenović, kao i predstavnici lokalnih samouprava opštine Budva.