Saopštenje o kvalitetu morske vode za period od 30.08 - 03.09.2022.godine

Saopštenje o kvalitetu morske vode za period od 30.08 - 03.09.2022.godine

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 30. avgusta do 03. septembra ove godine, pokazali su da je na 84,5% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 9,1% lokacija dobrog, dok je na 6,4% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše". 

U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 15 dok je na 3 ona bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Analize su pokazale da je morska voda bila odličnog kvaliteta na 11 lokacija u opštini Bar, dobrog na 2 lokacije, te zadovoljavajućeg kvaliteta takođe na 2 lokacije u ovom gradu.

Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, od kojih je na njih 28 voda bila odličnog kvaliteta, a na presotale 4 lokacije dobrog kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 9 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 8, dok je na 1 lokaciji ona bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotoru na 11 lokacija voda bila odličnog, na 3 lokacije dobrog i na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 20 ona bila odličnog, a na 1 dobrog kvaliteta. Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na našem i engleskom jeziku.