PONOVLJENI POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OPŠTINAMA KOTOR, TIVAT, BUDVA I ULCINJ ZA SARADNJU: Povodom obilježavanja „DANA PLANETE ZEMLJE” 2023. godine

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore poziva zainteresovane lokalne NVO da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju povodom promovisanja međunarodne manifestacije „Dana Planete Zemlje” 2023.godine. Pravo učešća na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama Kotor, Tivat, Budva i Ulcinj koje se nalaze u zoni morskog dobra.

Cilj ovog Poziva je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg predloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, Dana Planete Zemlje u svakoj od 4 primorske opštine, a koje imaju za cilj zaštitu obale, mora i podmorja.

Prijave na Ponovljeni poziv sa Projektom i pratećom dokumentacijom podnose se na Arhivu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, zaključno sa 13. aprilom 2023. godine do 12 časova.