ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE- Revizija Glavnog projekata za uređenje dijela obale - rekonstrukciju na katastarskoj parceli 680 K.O. Dobrota (sanacija ponte, potpornih zidova i prostora uz njih) u zahvatu PPPN za obalno područje i  Glavnog projekta za uređenje dijela obale - rekonstrukcija na katastarskoj parceli 661 K.O. Dobrota u zahvatu PPPN za obalno područje.