JAVNI  POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-1456/1 od 02.03.2023. godine