JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA BROJ:0206-2447/1 od 12.07.2022.god.