JAVNI POZIV ZA  JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP SIDRIŠTA BROJ: 0209 -2590/1 od 02.08.2022. godine