Služba za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama

Služba za ustupanje morskog dobra na korišćenje organizuje, koordinira i obavlja poslove: obezbjeđivanja zakonitosti u radu službe, pripremanja i praćenja realizacije ugovora za ustupanje djelova morskog dobra, pripremanja predloga akata, informacija, izvještaja i analiza o korišćenju morskog dobra i druge administrativno tehničke poslove.

Kontakt telefon: 033/452-709

Koordinatorka službe: Sanja Veselinović
E-mail:[email protected]

Koordinatorka za upravljanje lukama i ostalim objektima obalne infrastrukture: Jelena Gašić
E-mail:[email protected]

Koordinatorka za upravljanje lukama i ostalim objektima obalne infrastrukture: Slađana Radoman
E-mail:[email protected]