Javni uvid o Prijedlogu Plana upravljanja za zaštićeno područje Park prirode “Platamuni”

 Javni uvid o Prijedlogu Plana upravljanja za zaštićeno područje Park prirode “Platamuni”

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore upućuje

J A V N I   P O Z I V

  Naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, lokalnim zajednicama, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnom uvidu o Prijedlogu Plana upravljanja za zaštićeno područje Park prirode “Platamuni”, u periodu  od 21. jula do 04. avgusta 2022. godine.

Materijal koji je predmet javnog uvida moguće je preuzeti u elektronskoj formi iz sekcije "Dokumenti" na dnu stranice.

Štampani materijal dostupan je na uvid zainteresovanoj javnosti u prostorijama Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, ulica Popa Jola Zeca b.b., 85310 Budva, u pisanom obliku putem pošte, lično ili u elektronskom obliku na e-mail adrese dijana.dosljak@morskodobro.com i nemanja.malovrazic@morskodobro.com , na Obrascu broj 1: „Primjedbe, predlozi i sugestije“.