LUKA KALIMANJ

Luka Kalimanj

 Nalazi se na istočnoj obali Tivatskog zaliva, SE od marine „Porto Montenegro“.

Orijentacija: Hotel “Palma” NW od ulaza u luku; svjetlo na hridi Kalimanj ispred ulaza u luku – crveno bijela plastična kula sa platformom i svjetlo na W ulaznom rtu – crveni željezni stub.

Vremenske prilike: Luka je u potpunosti uvučena u kopno i dobro zaštićena od svih vjetrova.

Uputstvo za uplovljenje: Prilikom uplovljenja-isplovljenja treba obratiti pažnju na hrid Kalimanj na kojoj se nalazi svjetlo - crveno bijela plastična kula sa platformom. Ne treba ploviti između hridi i kopna sa SE strane zbog podvodnih grebena.

Vez: Vezove u luci pretežno koristi lokalno stanovništvo za vezivanje manjih plovila. Za vezivanje se mogu koristiti 10 gatova na kojim su ugrađene bitve i alke za privez kao i molo dužine 45 metara na W obali luke. Dubine u većem dijelu luke su veće od dva metra.

Morske struje: Pošto je potpuno zavučena u kopno i sa morem povezana uskim ulazom, luka je zaštićena od morskih struja.

Morske mijene: Srednje dnevne amplitude morskih mijena u Boki Kotorskoj nisu velike i kreću se oko 22 cm. Međutim, na duži perod, na pristanima u Boki Kotorskoj može se očekivati maksimalna denivelacija mora uzrokovana morskim mijenama u rasponu od 126 cm, sa očekivanim maksimalnim nivoom iznad srednjeg nivoa mora od 74cm i minimalnim nivoom ispod srednjeg nivoa mora od 52 cm.

Pokretna dizalica: U luci postoji mogućnost korištenja pokretne dizalice za dizanje/spuštanje plovila.

Komunikacije: Moguć je prilaz motornim vozilom do luke, a za dalju komunikaciju može se koristiti Jadranska magistrala. U blizini luke se nalazi i aerodrom Tivat.

Nautička karta luke