Nabavke male vrijednosti

Pravilnik za postupanje Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore prilikom nabavki male vrijednostiWord dokument Pravilnika

01 Izrada idejnog rjesenja i glavnog projekta izgradnje montazno demontaznog privremenog objekta za potrebe Javnog preduze

02 Recenzija studije za postavljanje kamenog nabacaja za zastitu usca rijeke Drenovstice na plazi Jaz-opstina Budva

03 Recenzija studije za izradu kamenog nabacaja za zastitu bujicnog kanala od dejstva talasa u Buljarici-opstina Budva

04 Iznajmljivanje i postavljanje hemijskih WC-a u rezervatu -Tivatska solila- i na gradskim kupalistima

05 Nabavka durbina za posmatranje ptica u rezervatu -Tivatska solila

06 Opremanje poslovne zgrade klima uredjajima

07 Izvodjenje radova na tamponiranju prilaznog puta u zaledju Velike plaze na kat.parcelama 1371, 1381 i 10009 sve K.O. Donji Stoj, opstina Ulcinj

08 Izvodjenje radova na uredjenju lokacije za kupanje pasa i izgradnja silaznog stepenista na stazi prema plazi Mogren, Opstina Budva

09 Organizacija okruglog stola, seminara i sastanka - po partijama

10 Sanacija i uredjenje pjesacke staze od hotela -Park- do tunela na Rtu Zavala prema Becicima, opstina Budva

11 Izvodjenje radova na uredjenju kupalista na sjevemom dijelu plaze Valdanos, opstina Ulcinj

12 Nabavka i postavljanje dvije zapornice-brane za kontrolu nivoa vode u rezervatu Tivatska solila

13 Tekuce odrzavanje poslovne zgrade Narucioca

14 Pruzanje advokatskih usluga

15 Zakup opreme - stampaca

16 Nabavka propagandnog materijala

17 Graficka priprema, dizajn i stampanje postera dana Obale

18 Kolektivno osiguranje zaposlenih

19 Izvodjenje radova na rekonstrukciji parapetnog zida i postavljanje zastitne ograde prema bivsem Hotelu -Galeb- opstina Ulcinj

20 Izvodjenje radova na uredjenju pjesacke staze prema nudistickoj plazi na Jazu i plazi -Malaji- opstina Budva

21 Izvodjenje radova na uredjenju plaza ispod Zute grede, krajnji istocni kraj plaze Jaz, opstina Budva

22 Sanacija metalne ograde u Borovoj sumi u zaledju -Zenske plaze- u duzini od 100 m, opstina Ulcinj

23 Dizajn i izrada promotivnog materijala - pepeljare za plazu

24 Graficka priprema dizajn i stampanje brosure sa skicama za organizaciju kupalista

25 Osiguranje i registracija vozila i plovila po partijama

26 Nabavka digitalnih lokalnih telefonskih uredjaja i opreme za telefonsku centralu i mobilnih telefonskih uredjaja

27 Online cliping

28 Postanske usluge - dopremanje, preuzimanje i slanje poste

29 Sanacija postojecih i postavljanje novih ograda na dinama, Velika Plaza

30 Odrzavanje integrisanog softverskog sistema -Morsko dobro

31 Licenca i podrska softverskog sistema Abacus

32 Licenca za AutoCAD

33 Izvodjenje radova i postavljanje i povezivanje ne el. napajanje info centra na Tivatskim solilima

34 Pruzanje usluge fizicke i tehnicke zastite lica i imovine Javnog preduzeca za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

35 Dizajn i izrada promotivnog materijala-pepeljare za plazu

36 Vrsenje strucnog nadzora nad izvodenjem radova na izgradnji rampe za silazak u more osoba sa invaliditetom